Updates van mijn projecten

#WaarSprekenWeAf? is LIVE

Sta voor universele waarden!

Een brede coalitie van maatschappelijke organisaties (Hivos, Humanistisch Verbond, ActionAid, CARE, Cordaid, Greenpeace, Human, Humanitas, Stichting HVO Primair, OneWorld, Oxfam Novib, Partos) start in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen een campagne voor vrijheid en gelijkheid. Wij maken ons zorgen over toenemende tegenstellingen tussen groepen in Nederland en zien dat kernwaarden zoals vrijheid, openheid en gelijkheid onder druk staan. Een kleine week voor de verkiezingen roepen wij iedere kiezer op om bij het uitbrengen van de stem te staan voor die waarden.

Tegenstellingen

Wij voelen ongemak bij het uitvergroten en aanwakkeren van tegenstellingen in de samenleving. Bevolkingsgroepen komen steeds verder tegenover elkaar te staan, blanke Nederlander versus Marokkaanse Nederlander, moslims versus ongelovigen, hoog opgeleid versus lager opgeleid, oud versus jong. Populisme werkt die polarisatie in de hand en vaart daar wel bij. Populisme drijft op angst voor de ander, wakkert die angst verder aan, zonder met concrete oplossingen te komen voor maatschappelijke problemen.

Grondwet

De angstcultuur willen wij doorbreken. Door ons niet uit elkaar te laten drijven. Door mensen niet uit te sluiten, maar het gesprek met elkaar aan te gaan. Door vooroordelen opzij te schuiven en naar elkaar te luisteren. Door de nadruk te leggen op vrijheid, verantwoordelijkheid, openheid en gelijkheid, zoals verwoord in onze Grondwet.

Stembiljet

De komende verkiezingen gaan over de vraag in welk land we willen leven. In een land waar uitsluiting op de loer ligt of waar iedereen meetelt? Laat het antwoord op die vraag meewegen in het stemhokje!